H.C. Andersen Koret blev stiftet 2. april 1997.
Koret er et blandet kor med ca. 40 sangglade medlemmer. Vi synger klassisk og rytmisk, nyt og gammelt, sange,
salmer, viser, musicals… Og vi har altid på repertoiret nogle sange af H.C. Andersen eller om hans eventyr.