H.C. Andersen koret er et 4-stemmigt kor med ca. 40 medlemmer.
Vi synger danske sange, musicals, rytmiske sange, salmer, klasssiske værker og H.C. Andersen sange.